Sammanhållen journalföring

Vi har under våren 2017 bytt journalsystem till Take Care. Klicka här för att läsa mer.

 
Efter journalbytet använder vi sammanhållen journalföring. Detta innebär att medarbetare som deltar i en patients vård har, med patientens medgivande, möjlighet att ta del av uppgifter i journaler hos andra vårdgivare inom Stockholms läns landsting.
 
Sammanhållen journalföring gör din vård säkrare. Vårdpersonalen får en heltäckande bild av din vårdhistorik och ger dig en säkrare vård.
 
Läs mer om detta på 1177.se under "Rättigheter i vården" eller vänd dig till din vårdpersonal!

 

Aktuellt

 • Lideta Hälsovård

  Täby Kyrkby Husläkarmottagning ingår i Lideta Hälsovård från och med 2 maj 2018. För Dig som patient innebär det ingen förändring. Klicka på rubriken för att läsa mer.

   
 • Äldremottagning

  Klicka på rubriken för att läsa mer om vår äldremottagning.

   
 • TBE Vaccin

  Fråga gärna distriktssköterskorna om vaccination av Dig och Din familj mot fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE. Klicka på rubriken för att läsa mer.