Sammanhållen journalföring

Vi kommer under våren byta journalsystem till Take Care. Klicka här för att läsa mer.

 
Efter journalbytet använder vi sammanhållen journalföring. Detta innebär att medarbetare som deltar i en patients vård har, med patientens medgivande, möjlighet att ta del av uppgifter i journaler hos andra vårdgivare inom Stockholms läns landsting.
 
Sammanhållen journalföring gör din vård säkrare. Vårdpersonalen får en heltäckande bild av din vårdhistorik och ger dig en säkrare vård.
 
Läs mer om detta på 1177.se under "Rättigheter i vården" eller vänd dig till din vårdpersonal!

 

Aktuellt