COVID-19, Vaccination

Vår verksamhet får många frågor om möjligheten att vaccinera sig mot Covid-19. Nedan försöker vi besvara de vanligaste frågorna. Dokumentet kommer uppdateras fortlöpande och saknar du svar på din fråga kan du med fördel kontakta Vårdcentralen. Informationsflödet från regionen har varit mycket bristfälligt. Man kommer tyvärr ej ha möjlighet att själv välja vilket vaccin man får när man bokas in. Både Astra Zenecas och Pfizers vaccin har visat mycket goda resultat avseende skydd mot Covid-19 och vi styrs helt av tillgången från regionen när vi bokar in patienter. Vi hoppas på förståelse i den här frågan då vi ej kan styra över detta.

 

- Vilka kommer att erbjudas vaccination först?

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccination först. De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först.

 Fas 1 (kommer att skötas av vårdcentralen eller underleverantör till denna):

- Personer som bor på särskilda boende för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.

- Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten. 

 

Fas 2 (kommer skötas av vårdcentralen eller underleverantör till denna):

- Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.

- Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, och deras hushållskontakter.

- Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.

- Personer som är 18 eller äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS).

- Personer som är 18 år eller äldre som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.

 


På grund av ständigt skiftande information från regionen kring vaccintillgången, görs kontinuerligt justeringar gällande bokningar. Detta är oerhört tid- och resurskrävande så vi hoppas ni har förståelse för det.

Från och med vecka 18 vaccinerar vi enbart patienter med riskfaktorer som är mellan 18-59 år. Vi kallar patienter i åldersordning som är i denna grupp. För att förtydliga så kan vi inte påverka vare sig vilket vaccin vi får tillgång till, eller vilka som inkluderas i riskgrupperna för åldern 18-59 år. Denna information genereras av regionen och vi får vaccin tilldelat utifrån dessa uppgifter.

Från och med 21-05-10 kommer husläkarmottagningen inte boka in patienter för dos 2 i samband med att denne får dos 1. Patienten ska istället själv boka dos 2 via appen Alltid Öppet, hos annan vaccinationsmottagning. Patienter som har fått dos 1 och redan är inbokade för dos 2 berörs inte, även om vaccinationen infaller efter 21-05-10. För information om hur man bokar dos 2 på annan vaccinationsmottagning tryck här.


Man har nu öppnat upp på de centrala mottagningarna för fas 4, dvs allmänheten (där naturligtvis även patienter i riskgrupp kan boka sig, förutsatt att de är i det aktuella åldersspannet), något som också går utifrån ålder. Bokning där görs via appen Alltid Öppet. Har man inte tillgång till IT-baserade lösningar (bank-ID etc) finns ett callcenter för bokning via telefon. För mer information om telefonnummer och öppettider till callcenter, tryck här

Till att börja med kommer bokningen delas upp i åldersgrupper om 5 år. Först ut är patienter födda år 1966 eller tidigare. När nästa grupp kan öppna beror på vaccintakten och tillgången på vaccin. För mer information tryck här.

Tack för er förståelse!Fas 3:
- Personer i åldern 60-64 år med en sjukdom eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i Covid-19 (enligt lista nedan).
- Personer i åldern 60-64 år.
- Personer i åldern 18-59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i Covid-19 (enligt lista nedan).
- Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18-59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta miljöer.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i Covid-19:
- Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke eller hypertoni (högt blodtryck).
- Kronisk lungsjukdom såsom KOL, samt svår och instabil astma.
- Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion, eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller funktionshinder).
- Kronisk lever- eller njursvikt.
- Diabetes typ 1 eller 2.
- Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
- Downs syndrom.


Fas 4:
I den fjärde och sista fasen inkluderas personer som är 18 år och äldre och som inte prioriteras i de tidigare faserna.


Tidsaspekterna för de olika faserna är helt beroende på leveranser av vaccin. Vi är medvetna om att denna osäkerhet och väntan skapar frustration men tyvärr ligger vaccinleveranserna bortom vår kontroll.


- När kan jag vaccinera mig?
När du kan vaccinera dig beror i första hand på vilken av ovanstående grupper du tillhör, samt naturligtvis hur många doser vaccin regionen får och när det kommer.Senast uppdatering 21-05-07.