COVID-19, Läkarbesök på mottagningen

På grund av rådande situation gällande utbrottet av Coronaviruset har vi varit tvungna att göra vissa förändringar gällande bokningar på mottagningen. Har man förkylningssymtom ska man enligt gällande riktlinjer i första hand prioritera egenvård med symtomlindring, samt naturligtvis undvika kontakt med andra människor för att minimera smittspridning. Om du har luftvägssymtom (hosta, förkyld, halsont) med antingen feber eller är påverkad i ditt allmäntillstånd är du naturligtvis välkommen att kontakta mottagningen via telefon för en första bedömning av sjuksköterska. Vid behov får du därefter kontakt med en av våra läkare. I den mån det går försöker vi sköta så många som möjligt av våra besök på distans via videobesök.