Våra nya e-tjänster på 1177.

Klicka på rubriken för att läsa mer.

 Vi har nu ökat våra e-tjänster på 1177. Du kan nu:
 • Boka "Tid direkt".
 • Se tider som bokats via "Tid direkt" samt av- eller omboka dessa.
 • Beställa en tid.
 • Av/omboka en beställd tid.
 • Förnya hjälpmedel.
 • Förnya recept.
 • Råd och stöd om att ändra dina levnadsvanor.

http://www.1177.se/Hitta-vard/Stockholm/Kontakt/Taby-Kyrkby-Huslakarmottagning-Taby/

Om du försöker boka via 1177 nås du av ett felmeddelande. Felsökning pågår.

 

Aktuellt

 • Lideta Hälsovård

  Täby Kyrkby Husläkarmottagning ingår i Lideta Hälsovård från och med 2 maj 2018. För Dig som patient innebär det ingen förändring. Klicka på rubriken för att läsa mer.

   
 • Influensavaccination

  2018-11-28  VACCIN SLUT! Ingen ny leverans beräknad.

  Klicka på rubriken för att läsa mer.

   
 • Äldremottagning

  Klicka på rubriken för att läsa mer om vår äldremottagning.