Våra nya e-tjänster på 1177.

Klicka på rubriken för att läsa mer.

 Vi har nu ökat våra e-tjänster på 1177. Du kan nu:
  • Boka "Tid direkt".
  • Se tider som bokats via "Tid direkt" samt av- eller omboka dessa.
  • Beställa en tid.
  • Av/omboka en beställd tid.
  • Förnya hjälpmedel.
  • Förnya recept.
  • Råd och stöd om att ändra dina levnadsvanor.

http://www.1177.se/Hitta-vard/Stockholm/Kontakt/Taby-Kyrkby-Huslakarmottagning-Taby/

Om du försöker boka via 1177 nås du av ett felmeddelande. Felsökning pågår.

 

Aktuellt