Miljö

Vi arbetar aktivt med miljöfrågor och är sedan april 2010 miljöcertifierade enligt ISO 14001.

 

Miljöpolicy

För att långsiktigt förbättra såväl hälsoläget som miljön bedriver vi på Täby Kyrkby Husläkarmottagning kvalificerad allmänmedicinsk vård samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan genom att 

  • följa de lagar och förordningar som gäller vår verksamhet inom miljöområdet samt följa andra bindande krav som t.ex. Stockholms läns landsting miljöprogram 2017-2021
  • integrera miljöarbetet i det dagliga arbetet
  • ta hänsyn till miljöpåverkan vid alla stora beslut
  • ta miljöhänsyn vid läkemedelförskrivning
  • välja material, produkter och tjänster så att vår miljöpåverkan minskar
  • sträva efter minskad energiförbrukning
  • förebygga skadliga utsläpp i miljön från vår verksamhet
  • arbeta med ständig förbättring inom miljöområdet
  • höja miljömedvetandet hos våra medarbetare genom utbildning och information


 

 >> Klicka här för att visa Täby Kyrkby Husläkarmottagnings miljöcertifikat.

 

14001-black