COVID-19, Ögonbottenfotografering

På grund av rådande pandemi kommer vi tyvärr inte ha någon möjlighet att utföra ögonbottenfotografering på mottagningen i år. Berörda patienter kommer att remitteras till Aleris Täby Ögonmottagning, kallelse kommer således att skickas från dem.